PIP ELEKIBAN 130mT – Bạc Hà
PIP ELEKIBAN 130mT – Bạc Hà

PIP ELEKIBAN Cải thiện tuần hoàn máu và loại bỏ đau cứng cơ nhờ sức mạnh của từ tính và có hiệu quả chống lại sự căng cứng của cơ. Dễ dàng sử dụng và vô cùng tiện lợi. Có thể sử dụng được nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể ( ngoại trừ phần đầu).

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHUYÊN DÙNG: 𝐏𝐈𝐏 𝐄𝐋𝐄𝐊𝐈𝐁𝐀𝐍 Là người bạn thân thiết của mẹ bầu và có con nhỏ, Người sử dụng máy tính trong thời gian dài, Người phải đứng trong thời gian dài, Người thường hay mang vác vật nặng, lao động nhiều, ...

not rated 250.000  Mua hàng
PIP ELEKIBAN 200mT – không mùi
PIP ELEKIBAN 200mT – không mùi

PIP ELEKIBAN Cải thiện tuần hoàn máu và loại bỏ đau cứng cơ nhờ sức mạnh của từ tính và có hiệu quả chống lại sự căng cứng của cơ. Dễ dàng sử dụng và vô cùng tiện lợi. Có thể sử dụng được nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể ( ngoại trừ phần đầu).

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHUYÊN DÙNG: 𝐏𝐈𝐏 𝐄𝐋𝐄𝐊𝐈𝐁𝐀𝐍 Là người bạn thân thiết của mẹ bầu và có con nhỏ, Người sử dụng máy tính trong thời gian dài, Người phải đứng trong thời gian dài, Người thường hay mang vác vật nặng, lao động nhiều, ...

not rated 280.000  Mua hàng
PIP ELEKIBAN 130mT – không mùi
PIP ELEKIBAN 130mT – không mùi

PIP ELEKIBAN Cải thiện tuần hoàn máu và loại bỏ đau cứng cơ nhờ sức mạnh của từ tính và có hiệu quả chống lại sự căng cứng của cơ. Dễ dàng sử dụng và vô cùng tiện lợi. Có thể sử dụng được nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể ( ngoại trừ phần đầu).

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHUYÊN DÙNG: 𝐏𝐈𝐏 𝐄𝐋𝐄𝐊𝐈𝐁𝐀𝐍 Là người bạn thân thiết của mẹ bầu và có con nhỏ, Người sử dụng máy tính trong thời gian dài, Người phải đứng trong thời gian dài, Người thường hay mang vác vật nặng, lao động nhiều, ...

not rated 190.000  Mua hàng